‘Faderroulett:’ Kvinne som ble gravid etter tre natt tryst tar hotell for retten for a finne ut fars identitet.

Den nye mamma, som ikke har blitt identifisert, onsket a tvinge hotellet i Halle, Tyskland, for a avslore sin kj rlighets identitet da hun sokte barnstotte.

07:25, 3 mai 2017 Oppdatert 10:44, 3 mai 2017.

En kvinne som ble gravid etter en tre natt tryst har tatt et hotell for retten for a finne ut hvem faren er.

I et tilfelle, kalt «Father Roulette», horte en domstol kvinnen fodte sonn Joel i 2010, etter a ha bodd pa hotellet med en mann hun bare kjenner som Michael.

Den nye mamma, som ikke er blitt identifisert, tok saken til retten for a tvinge hotellet i Halle, Tyskland, for a avslore sin kj reste identitet da hun sokte barnstotte.

Men hotellet nektet, og hevdet at det ikke hadde noen lovlig forpliktelse til a levere personlige opplysninger til en av sine tidligere gjester, tyske avis Abendzeitung-rapporter.

Hotellet avslorte at det var fire «Michaels» registrert pa hotellet i lopet av den tiden – og det ville v re et brudd pa alle sine privilegier for a avslore deres detaljer.

Ifolge retten hadde fars rett til selvbestemmelse av sin egen informasjon forrang over kvinnens rett til barnehjelp.

Saken ble kastet ut av retten etter at dommeren hevdet at kvinnen ikke hadde noen juridisk rett til a kreve data fra hotellet og ikke ga nok informasjon for a v re sikker pa mannens identitet.

Dommen ble nadd i oktober i fjor, men ble nylig bare offentliggjort.

Publiseringen av sin beslutning under tittelen «Faderroulett», skrev retten: «Denne rett er pavirket av eksponeringen av dataene, fordi muligheten for at mannen har et seksuelt forhold til klageren, som mor til Barnet vil bli ubestridelig plassert i rommet. »


Hilsener! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi forbereder det for deg. Prøv her nå!