Blackjack loddemaler bk4000

Ovennevnte vers skal legge til a stille sporsmal om hvorvidt de hellige dager fortsatt er i kraft i Det Nye Testamentes kirke. Dette er Herrens hoytidelige dager, ikke en festdag gitt av eller noen seremoni som ble innfort av Moses. Den forste av Guds feastedag er sabbaten.

Lev. 23:28 Og du skal ikke gjore noe pa samme dag; for det er en forsoningsdag a gjore forsoning for deg for Herren din Gud.

Lev. 23:29 For den som ikke er plaget pa den samme dag, skal bli avskaret fra sitt folk.

Gud viser oss hvor viktig forsoningsdagen er, og hvor streng Gud onsker dagen, holdt.

Lev. 16:30 for det er pa denne dag at det skal gjores forsoning for at du skal rense deg; du skal v re ren fra alle dine synder for Herrens asyn.

Lev. 16:31 Det skal v re en sabbat for hoytidelig hvile for deg, for at du kan ydmyke dine sjeler; det er en permanent vedtekt.

Alle de andre hellige dager sier at vi ikke skal gjore noe tjenende arbeid, men som den syvende dagen sabbaten sier Gud at troende ikke skal gjore noe arbeid pa dagen for forsoningen. Bruken av ordene & # 147; permanent vedtekt & # 148; minner oss om at Gud forventer at hans folk skal holde den dagen permanent hvert ar.

3725. R & Uacute; Opp; Jeg kippur, kip-poor & laquo ;; fra 3722; soning.

3722. rAp; Dk kaphar, kaw-far & laquo ;; en primitiv rot; a dekke (spesielt med bitumen); Figurativt, a eksplodere eller kondonere, a placere eller avbryte:

2. (arkaisk) handlingen med a reparere noe.

ORIGIN sent midt engelsk: fra gammel fransk, fra sen latinsk reoperating-), fra reparare & klar til a bli klar igjen & # 146; (se reparasjon 1).

_ gjor godt (slik skade) ved a fikse eller reparere den: en operasjon for a koble skade pa nakken igjen. & # 148;

_ Et resultat av en slik fastsetting eller reparasjon av en objekts relative fysiske tilstand.

& # 147; Opprinnelse sent midt engelsk: fra gammel fransk reparer, fra latin reparare, fra re & # 145; tilbake & # 146; + parare & # 145; gjor deg klar. & # 146;

V r oppmerksom pa at verset sier at «Den raske var allerede over. & # 148; Dette verset viser at Paulus holdt fast, det vil si forsoningsdagen. Paulus, ved a holde fast, viser at forsoningsdagen er en helligdag som er ment for at kristne skal fortsette a beholde.

David ba og faste etter noe som Gud ikke onsket at han skulle ha. Vi kan faste for feil grunner.

Matt. 6:18 forat din faste ikke skal bli lagt merke til av menn, men av din far som er i hemmelighet; og din far som ser hva som gjores i hemmelighet, vil belonne deg.

Saledes ser vi at fasting gir oss muligheten til a bruke kraften pa jobben i, som bare er tilgjengelig for den ydmyke personen.

De forrige seks trompeter avgrenser imidlertid de grusomme trengselene, som forer til Guds rike. Dette har mye a gjore med forsoning, fordi forsoning har a gjore med trengsel og # 150; vi plager oss selv. Og dette kommer til a v re en trengsel som vil bli besokt pa jorden ved lyden av trompeter, pa Jesus ‘tidspunkt komme tilbake.

Kol 1:20 og gjennom ham for a forene alt for seg selv, idet han har gjort fred gjennom sitt kors blod gjennom ham sier jeg om ting pa jorden eller ting i himmelen.

I gamle dager da de gjorde ofrene, bruker de dyrets blod. Disse ofrene ble erstattet av Jesus & # 146; ofre. Saledes er vi ikke lenger antagonistiske mot Gud nar vi tror pa Jesus, a tro pa Guds lofter og a gjore det han ber oss om a gjore. Pasken forenet menn til Gud.

Jesus & # 146; Blod renser sine kl r, som dekker oss som rettferdighet. De er de som kommer ut av den store trengsel. Dette er hva Jesus gjorde; Dette er forsoning, representert ved forsoningsdagen og pasken.

Forsoningsdagen, snakker om a bli renset fra synden. Fastgjoring renser oss ikke, med mindre Jesus renser oss forst, da blir vi renset. Forsoning representerer den rensingen.

Sa de overveldet ikke tribunen av seg selv, men ved blodet av Lammet, Jesus. Alt gar tilbake til blodet av Lammet; det gar tilbake til pasken.

Dette er hva fastingen handler om: Husk at James minner oss om at troen trenger a virke for a bevise troen, og a holde forsoningsdagen er vare verk basert pa var tro.

Det nye testamente rensing relaterer til Jesus & # 146; blod strommet ut for synd.

Lev. 16:33 og rense det hellige sted, tabernaklet, alteret, presterne og hele menigheten.

Lev. 16:34 Dette er en permanent lov for eder a rense Israels folk fra deres synder og gjore dem til rette for Herren en gang hvert ar. & # 148; Moses fulgte alle disse instruksjonene akkurat som Herren hadde befalt ham.

Husk at Jesus ikke er av Levi stamme, men av Juda. Den nye rensningen krever en bedre yppersteprest, Jesus.

Heb. 9:11 & para; Men da Kristus syntes som yppersteprest for de gode tingene som kom, gikk han inn gjennom det storre og mer perfekte tabernaklet, ikke gjort med hender, det vil si ikke av denne skapelsen;

Lev. 16:21 Han legger begge sine hender pa geitens hode og bekjenner over alt Israels folks ugudelighet, oppror og synder. Pa den maten vil han overfore folks synd til hodehodet. Deretter vil en mann som er spesielt valgt for oppgaven, drive geiten inn i villmarken.

Rev 12: 9 Og den store drake ble kastet ned, den gamle slange som kalles djevelen og Satan, som lurer hele verden. Han ble kastet ned til jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.

Dette refererer tilbake til Azazel geiten over som kastes inn i villmarken.

& Para; Na er frelsen og kraften og Guds rike og hans Kristi myndighet kommet, for var brodres anklager er kastet ned, den som beskylder dem for var Gud, dag og natt.

Dette er det som forsoningsdagen representerer: det gjor forandring for synd, delvis, ved fasting; det har a gjore med lidelse og trengsel at de hellige kommer ut av; det har videre a gjore med fasting, noe som gir en person ydmykhet og makt; Det har a gjore med a gjenkjenne syndens virkninger som nevnt i perioden av de syv basunene; Det minnes den forsoning som Gud har gitt gjennom Jesus, ved blodet pa korset; Det minnes Jesus som ypperstepresten inn i det hellige av det hellige ved sitt blod; og det feirer Satans fjerning pa grunn av forsoning av de hellige gjennom Jesus.


Hilsener! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi forbereder det for deg. Prøv her nå!