18 fantastiske morsomme kortspill a leke med venner og familie.

Et dekk pa 52 kort er alltid morsomt for spillere i alle aldre. Det er min elskede fortidstid og om jeg spiller det med mine venner eller familie. Kort har alltid v rt en stor del av livet mitt. De oker mental ferdigheter, minne og logikk. Det er tonnevis av spill som er underholdende. A se pa TV med barna hele dagen er ikke bra. Spille kort med dem ville definitivt gi deg minne og du ville v re tilgjengelig for a l re dem leksjoner.

1. Crazy Eights Game.

Dette spillet er alltid favoritt av sma, eldre barn. Dette spillet kan spilles med 2 eller flere spillere. Rammekortene danner en haug med toppkortet vendt med forsiden nedover. Spillet starter ved a handtere fem kort til hver spiller. Forste spiller vil sette et kort som vil passe opp med oppadgaende kort med enten dress eller nummer. Atte er de ville kortene da de kan spilles over et hvilket som helst kort. Hvis du har spilt en atte, sa kan du si at «dresser er na jacks». Spillere ma spille jacka ellers ma de velge et kort eller sett med kort. Spilleren som blir kvitt sine kort, er forst utpekt som vinneren. Sportsboker som RealBet.eu har ogsa et kasino hvor du kan spille gale attespill gratis for a teste dine kunnskaper om spillet.

2. Ga fiskespill.

Dette spillet er best for unge barn. Malet med spillet er a samle et sett med 4 kort. Spiller samle kort ved a sporre dem til den andre spilleren pa sin tur. For a be om et kort ma du ha minst ett kort av den rangeringen. Hvis du mottar kortene, kan du spille en tur igjen. Hvis spilleren ikke har den onskede rangen, vil du bli fortalt a ga fisk. I dette tilfellet ma du ta 4 kort fra toppen av haugen. Nar du lager sett med 4 kort, blir de kastet til haugen, og spilleren som blir kvitt sine kort vinner spillet.

3. Snap Game.

Det er best for 2 spillere. Men mer enn 2 kan spille, men kortene kan ikke spres jevnt, dette er akseptabelt. Den nodvendige ferdigheten er vakenhet. Ved starten er kortene fordelt jevnt mellom spillerne. Hver spiller ma sette ett kort fra toppen av stabelen til midten av bordet. Hvis to pafolgende kort er identiske, ma spillerne rope «SNAP» og plassere handen over senterhullet. Den som gjor dette raskest, tar haugen og legger den pa bunnen av hans kortstokk. Spilleren som kjoper hele dekk vinner spillet. Det er fantastiske variasjoner i dette spillet som spillerne ma snappe hodene sine, for de nar ut for a legge til humor og moro.

4. Konsentrasjonsspill.

Dette spillet er best a oke barnas mentale aritmetikk. Spilt med 2-6 spillere, er malet a sla kortene i par. Hele dekk er spredt med forsiden ned pa gulv eller bord. Spilleren vil vende to kort om gangen. Hvis de er i par, vil de forbli med forsiden opp. Hvis kortene ikke stemmer, blir de vendt nedover. Spillere med flest antall spillere ved a blinke vil vinne spillet. Mer enn 6 spillere kan spille, men en andre dekk ma legges til. Spiller med godt minne vinner spillet.

5. krigsspill.

Dette er det enkleste spillet som kan spilles av de yngste barna. Det er et spill designet for kun 2 spillere. En singe dekk er delt jevnt mellom spillerne. Hver spiller vil handtere ett kort fra toppen av stabelen. Hoyeste rang vinner runden og tar begge kortene. Spillet fortsetter til en spiller har alle kortene. Hvis navnet pa spillet ikke passer deg, ring det til hodet. Du vil nyte a spille dette spillet med barna dine.

6. Jeg tviler pa det spillet.

Dette er ikke det eneste navnet. Det gar av forskjellige nar voksne spiller som inkluderer drikke. Vel, det spilles med familien og drikkene er ikke involvert. Dette spillet spilles med 3-6 spillere og 5-7 kort blir utdelt til hver spiller.

Bare rangen er viktig, dresser gjor det ikke. Spillet starter ved a spille et kort med forsiden ned av spesifikk rangering av spilleren som har ledelsen og proklamerer rangen til senteret som «Queen, Ace, etc.» Spilleren tar sin tur med klokken. De vil spille et kort og proklamere rangen, men ingen er sikker pa at de har fortalt sannheten. Spilleren har 2 valg.

De overforer sjansen til annen spiller uten a spille kort. De spiller rang, men ingen er sikker pa at den samsvarer med rangen av bly.

7. Ga Boom Game.

Dette spillet er ideelt for 12 spillere. Hver spiller handteres med 7 kort med forsiden ned og resten av kortene er stablet sammen, og danner en haug midt pa bordet med forsiden ned. Spillet starter av spilleren til forhandlerens venstre spiller et kort ansikt opp til midten. Den neste spilleren ma spille et kort med matchende drakt eller lop. Ellers ma han tegne et kort pa hver tur til det matchende kortet kommer opp. Spiller kort blir gransket etter at alle spillerne har fullfort 1 runde. Den som har hoyeste rang vil lede neste runde. Spilleren som blir kvitt sine kort forst vil rope «BOOM» sa hoyt som mulig.

8. Animal Game.

Dette spillet spilles av sma barn for moro skyld. Hver spiller ma hente navnet pa dyret, jo lengre navn jo bedre. Hver spiller er behandlet med like kort med forsiden ned. Hver spiller vil spille et kort ansikt opp til sentrum slik at alle spillerne kan se. Etter hvert som de to pafolgende kortene stemmer, ma de to spillerne rope navnet pa motstanderens dyr tre ganger. Den som er i stand til denne raskeste, vinner den annen sin kasserte haug. Spiller med de fleste kort vinner spillet.

9. Skjeer Spill.

Dette spillet er laget for 3-13 spillere. L reren ma ha en skje. Malet med dette spillet er a samle alle 4 kort av samme rang. Spilleren som plukker opp skjeen sist, vil miste spillet.

Antall spillere bestemmer antall kort. Hver spiller vil ha 4 kort a starte. Alle skjeene ville bli holdt i midten av bordet innen alle spillere na. Hver spiller vil plukke 1 kort fra sine 4 kort og holde dem til venstre. Spilleren venter til kortet fra hoyre er holdt til venstre. Sa snart de velger, vil kortspilleren matche om de har laget et par fire kort.

Hvis en spiller har laget et sett med fire kort, sa vil spilleren plukke opp en skje raskt. Etter ham ville alle andre spillerne prove a snakke skjeen sa snart som mulig. Spilleren som snakkes sist, ville v re taperen.

Det er mange variasjoner av dette spillet. Den mest popul re er grisen. I stedet for skjeer, vil spilleren som akkumuleres for en slags, plassere fingeren pa nesen. Den siste personen a innse dette ville v re taper.

10. 31 Spill.

Det er et enkelt spill a leke med barn. Det krever grunnleggende matte, da det krever tillegg av tall opp til 31. Tre eller flere spillere kan spille dette spillet. Hver spiller vil bli behandlet med 3 kort med forsiden ned og resten vil bli holdt i midten. De far lov til a se pa kortene sine. Malet er a score totalt 31 for den andre spilleren. De vil hente et kort fra haugen mens de kaster ut et kort fra egen hand. Kort fra 2-10 har en palydende verdi mens ansiktskort har 11 og ess kan enten ha 1 eller 11 avhengig av varianten bestemt av spilleren.

11. Chase the Ace Game.

Det spilles med en enkelt kortstokk med 3 eller flere spillere. Hver spiller handteres 1 kort noyaktig. Dette kortet skal forbli med forsiden ned. Spilleren kan se pa kortene sine, det bor ikke avslores for andre spillere. Malet er ikke a ha den laveste rangen. Etter at forhandleren er ferdig med a handtere, har hver spiller to valg enten for a sende den til spilleren til venstre eller holde det kortet. Du kan holde et kort hvis det har hoy verdi enn 10 som betyr at du ma passere de nedre nivaene fra 1-A.

Du vil bytte lavere rangkort fra spilleren ved siden av deg. Spillet pabegynnes av forhandleren som enten bytter kort fra spilleren til venstre eller tegner en ny fra haugen ved a kaste kortet. Hvis noen holder ess, far de tak i det uavhengig av hvilke andre spillere. Vanligvis spilles dette spillet med tre sjanser. I sin variasjon kan du gi et hvilket som helst antall liv. Spiller som har mistet alle sine liv er ute av spillet.

12. Kemps Game.

De spilles med 4 spillere (to medlemmer i hvert lag). Dette spillet inneb rer bevegelser til samarbeidspartneren din. Dette spillet spilles med enkelt dekk, men to dekk kan brukes hvis det er mer enn 8 medlemmer. Malet er a samle fire i et slag og si «KEMPS». Den andre partneren enn den som har fire i et slag, ma rope «KEMPS». Du kan ogsa vinne spillet ved a si «STOP KEMPS» hvis motstanderne har fire i en slags. Dette er handmal.

I spillmal, far loseren ord KEMPS som straff. Lag som staver «KEMPS» forst ville miste spillet.

13. Hole Golf Game.

Spillet spilles med minst 4 spillere. Malet er a score minimumspunkter som i Golf Sport. To standard dekk med 52 kort med 2 eller 4 jokere inkludert. Hver spiller er behandlet med 6 kort. De resterende kortene danner bunken med sitt toppkort vendt oppad. Hver spiller deler dem i 2 to roser og tre kolonner. To kort ut av seks vender med forsiden opp. Oppsettet opprettholdes gjennom hele spillet.

Spillere ma score minimumspunkter ved a para dem sammen eller bytte dem. Hver spiller tar sin tur fra forhandlerens venstre ved a tegne kort fra kastehullene eller aksjene. Kortet trukket kan byttes fra de tilgjengelige 6 kortene eller kasseres. Byttekortet vil forbli med forsiden opp. En runde er ferdig nar en spillers kort star opp. Andre spillere har da 1 sving for a oke sin hand. Poengsummen er beregnet. Spillet har 9 eller 18 runder. Spiller med minimumspunkter erkl rt som en vinner.

14. Speed Game.

Hastighet er et kortspill hvor spilleren ma kvitte seg med kortene sine. Hver spiller handterer 5 kort som danner en hand og 15 ekstra kort med forsiden ned for a danne en haug og hver spiller har haug med 16 kort. Det er erstatningsfiler pa 5 kort hver som holdes mellom spillerne.

Jokere er utelukket, men de vil bli brukt som et vilt kort hvis de er med i spillet. Spillet starter nar spilleren begynner a bla kort pa noyaktig tidspunkt. De ma danne stabel ved a plassere 1 kort over eller 1 kort under senterhullet og blande kortene ogsa. Hvis en haug har 4 som sitt overste kort, kan du plassere 3 eller 5, men ikke en annen 4. Spilleren som gjorde sin hoyeste raskeste vinner spillet. Det er tre runder. De to beste vinner hele spillet.

15. Syvespill.

Kortene deles like i rekkefolge, men noen spillere har 1 kort mer enn andre, dette er akseptabelt. Spillet er startet av spiller som eier syv av diamanter. De andre syv av diamanter som kan spilles kan spilles etter hverandre. Kortene spilles enten til low rank (ess) eller til hoy rang (King). Hvis de har seks av diamanter, vil de spille dem under haugen, og hvis de har atte av diamanter, vil de spille pa toppen av haugen.

Spilleren vil passere hvis han ikke har den nodvendige rangen. Det er enda en mulighet til a starte en ny stabel. Dette spillet passer for spillere i alle aldre. Den forste spilleren som spiller alle kortene hans er vinneren. Spill kan fortsatt v re til en spiller er igjen.

16. Comet Game.

Spillet spilles med et standard dekk. 8 av Diamonds er fjernet fra dekk. Ytterligere kort fjernes lik antall spillere. Kortene som er fjernet er 7 eller 8 i diamanter, uansett kostymen. Kortene ma v re jevnt fordelt, slik at et ekstra kort fjernes. Rangeringen av kortene har betydning (Kings-Hoyeste Rank, Ace-Laveste Rank).

Starter med forhandlerens venstre; spiller spiller sin laveste hand med forsiden oppe pa midten av bordet. Spilleren med neste sving spiller et kort med samme sak som overstiger en i nummer. Anta at spill starter med 5 spader, sa den neste spilleren ma spille 6 spader, deretter 7 og sa videre til de ikke har kort av samme farge i rekkefolge. I tilfelle en spiller ikke er i stand til a spille det nodvendige kortet, er hans tur over.

Hvis ingen er i stand til a spille kort, kommer det til a stoppe. En ny sekvens er startet av spilleren som spilte siste kort. Hvis sekvensen er gjort og nar til kongen, blir spilleren som spilte kongen, tildelt et poeng.

Spilleren som lykkes med a spille hele handen vinner spillet.

17. Linger lengre spillet.

Like kort distribueres til hver spiller. De resterende kortene danner bunken i midten av bordet. Det siste kortet som handles til forhandleren, er spillets trompetkort.

Ess er den hoyeste rangen. Malet er a vinne trikset. Spilleren pabegynnes av spilleren pa forhandlerens venstre side. Hver spiller spiller kortet; Den som har spilt hoyest rang eller trumf, vinner trikset.

18. Skipsoyler.

Dette spillet er enkelt spilt med tempoet. Malet er a samle 7 kort av en dress. Forhandler distribuerer syv kort til hver spiller med forsiden ned. De resterende kortene er plassert utenfor bordet. Spiller bestemmer hvilken drakt de ma samle og kan endre sitt valg nar som helst. Spillet spilles med a gi et kort til spilleren til venstre og mottakskort fra spilleren til hoyre. Den forste spilleren som har alle sju kortene i samme dress, vinner spillet.

Disse morsomme kortspillene er enkle a l re og passer for spillere i alle aldre. De kan spilles hvor som helst med venner, familie og til og med pa fester.


Hilsener! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi forbereder det for deg. Prøv her nå!